RTU Daugavpils
E-bibliotēka
Nodarbību saraksts
Krustiņi un nullītes
Literatūra   


ELEKTRONISKA BIBLIOTĒKA


 
Tēma
Autors
  Kods Autors Nosaukums
CH01 I.Ivanova
Vispārīgā ķīmijā
laboratorijas nodarbības materiāli
CH02 I.Ivanova
Vispārīgā ķīmijā
kolikviji
CH03 I.Ivanova
Materiālzinību pamati
mācību līdzeklis
EE01 V.Ņiķišins
Elektrotehnikas teorētikie pamati
laboratorijas nodarbības materiāli
EE02 V.Ņiķišins
Ķēžu teorija
laboratorijas nodarbības materiāli
EE03 V.Ņiķišins
Elektriskie mērījumi
laboratorijas nodarbības materiāli
EE04 A.Grigorjevs
Компьютерная техника в энергетике
Конспект лекций
EE05 I.Ščukins
Ciparu elektronika
laboratorijas nodarbības materiāli
EE06 V.Ņiķišins
Elektrotehnika un elektronika
eksāmena jautājumi
EE07 I.Ščukins
Ciparu elektronika
lekciju prezentācijas
EE08 V.Ņiķišins
Signālu teorijas pamati
mācību līdzeklis
IT01 J.Ivanovs
I.Ivanova
V.Miglāns...
Metodiskie norādījumi
programma 'Datorsistēmas', 1. semestris
IT02 J.Ivanovs
V.Kiseļovs
V.Kugeļevičs...
Metodiskie norādījumi
programma 'Datorsistēmas', 2. semestris
IT03 J.Ivanovs
M.Dobkeviča
V.Kugeļevičs...
Metodiskie norādījumi
programma 'Datorsistēmas', 3. semestris
IT04 I.Ščukins
Operētājsistēmas
laboratoriskas darbu materiāli
IT05 unknown
Введение в Delphi
IT06 Коднянко В.А.
Программирование на языке Object Pascal в среде Delphi
IT07 J.Ivanovs
Datoru mācība (pamatkurss)
Lekciju konspekts RTU 1. kursa studentiem
IT08 M.Dobkeviča
Datoru tīkli
laboratorijas nodarbības materiāli
IT09 J.Ivanovs
Programmēšanas vide Delphi
mācību līdzeklis
IT10 A.Grigorjevs
Алгоритмы и програмное обеспечение растровой графики
учебные материалы и ссылки
IT11 Ален И.Голуб
Б.Страустрап
Программирование на Си и Си++
Электронные версии книг
IT12 M.Dobkeviča
Datormācība ekonomistiem
lekcijas konspekts
IT13 В.А.Носов
Algoritmu un programmēšanas metodes
lekciju konspekts
IT14 A.Grigorjevs
Datortehnika enerģētikā
laboratorijas nodarbības materiāli
IT15 M.Uhanova
A.Ratnieks
C++ valoda
grāmata
IT16 V.Miglans
Fizika
metodiskie norādījumi
IT17 I.Ščukins
Programmešanas valodas
laboratorijas darbu uzdevumi
IT18 V.Miglans
Praktikums fizikā
1. daļa
IT19 I.Ščukins
Datu struktūras
laboratorijas nodarbību uzdevumi
IT20 M.Vanags
J.Grundspeņķis
Rekursīvu datu apstrāde sadalītās sistēmās
zinātniskais darbs
IT21 I.Ščukins
Datoru tīkli
kursa saturs
IT22 I.Ščukins
Ievads datoru arhitektūra
kursa saturs
IT23 V.Miglans
Praktikums fizikā
2. daļa
IT24 V.Miglans
Fizika - 1.daļa
metodiskie norādījumi ar uzdevumiem
IT25 V.Miglans
Fizika - 2.daļa
metodiskie norādījumi ar uzdevumiem
IT26 I.Ščukins
Objektorientēta programešana
laboratorijas darba apraksts
IT27 I.Ščukins
Ievads datoru arhitekūtrā
laboratorijas darba apraksts
IT28 I.Ščukins
Datortīkli
laboratorisko darbu materiāli
IT29 I.Ščukins
Ievads datoru arhitektūrā
lekciju prezentācijas
IT30 I.Ščukins
Programmēšanas valodas
lekciju prezentācijas
IT31 I.Ščukins
Datu struktūras
lekciju prezentācijas
IT32 I.Ščukins
Datoru tīkli
lekciju prezentācijas
IT33 I.Ščukins
Operētājsistēmas
Lekciju prezentācijas
IT34 I.Ščukins
Objektorientētā programmēšana
Lekciju prezentācijas
MC01 G.Strautmanis
Valsts standarti
GOST8239-89, GOST8509-86
MC02 G.Strautmanis
Plūsmas mehānika
uzdevumi neklātienes nodaļas studentiem, 5. semestris
MC03 G.Strautmanis
Materiālu pretestība
uzdevumi neklātienes nodaļas studentiem, 5. semestris
MC04 G.Strautmanis
F.Turonoks
Mehānika
laboratorijas darbi
MC05 E.Lavendelis
Mehānika
lekcijas konspekts
MC06 J.Nagla
P.Saveļjevs
A.Cars
Siltumapmaiņa
grāmata
MC07 F.Turonoks
I.Griņevičs
G.Strautmanis
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
Uzdevumu krājums
MC08 F.Turonoks
G.Strautmanis
I.Griņevičs
Inženiertehniskie mērījumi
Laboratorijas darbi
MC09 I.Griņevičs
G.Strautmanis
Inženiermateriālu struktūra
Laboratorijas darbi
MC10 I.Griņevičs
Teorētiskā mehānika. Statika
uzdevumi
MC11 I.Griņevičs
Teorētiskā mehānika. Kinemātika
uzdevumi
MC12 I.Griņevičs
Teorētiskā mehānika. Dināmika
uzdevumi
MC13 I.Griņevičs
Teorētiskā mehānika. Neklātienes nodaļa.
uzdevumi
MC14 V.Strautmane
Inženiermateriālu struktūras
laboratorijas darbu apraksti
MC15 V.Strautmane
Materiālzinības
laboratorijas darbu apraksti
MC16 V.Strautmane
Materiālzinības papildnodaļas
laboratorijas darbu apraksti
MC17 G.Veide
Datorgrafika Mašinbūvē
Rasējumu un dokumentu noformēšana
MC18 M. Dobelis
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
mācību materiāli
MC19 V. Miglans
Fizika
praktikums
MT01 M.Dobkeviča
Ekonomiskā statistika
lekcijas konspekts
MT02 M.Dobkeviča
Varbūtību teorija
mācību materiāli
MT03 J.Oļehno
Augstāka matemātika
1. semestris
MT04 J.Oļehno
Augstāka matemātika
2. semestris
MT05 N.Orbidāne
V.Gošteine
Dz.Lūze...
Tipveida uzdevumi matematikas papildnodaļās
transporta un mašīnzinību specialitātēm
MT06 S.Smirnovs
Matemātikas papildnodaļas
Lekciju konspekts
MT07 S.Smirnovs
Matemātika
Palīglīdzeklis
MT08 T.Kabiša
V.Gošteina
Matemātikas papildnodaļas
Metodiskais līdzeklis
SC01 I.Ivanova
Lietišķā komunikācija
mācības materiāli
SC02 L.Rotaja
Vācu valoda
tekstu krājumi
SC03 S.Stašāne
Sociālās attīstības modeļi
mācību materiāli
SC04 S.Stašāne
Socioloģija
referātu tēmas
SC05 V.Agafonova
Angļu valodā
tekstu krājumi
SC06 J.Tretjakova
Angļu valodā
mācību materiāli
SC07 S.Stašāne
Socializacija
mācību materiāli
SC08 S.Stašāne
Socoloģisko pētījumu metodes
mācību materiāli
SC09 S.Stašāne
Saskarsmes pamati
mācību materiāli
SC10 S.Stašāne
Socioloģija
mācību materiāli
SC11 J.Tretjakova
Customs and Taxes
Angļu valodā
SC12 J.Tretjakova
Angļu valoda
mācību materiāli
SP01 A.Stepanovs
Cilvēka veselības vadība
zinātniski populārs mācību līdzeklis
SP02 A.Stepanovs
Studentu veselības stiprināšana
metodiskās rekomendācijas
SP03 A.Stepanovs
Теория спорта и здоровья
учебно-методические пособия


Created by Igor Schukin 22.07.2005
Daugavpils branch of Riga Technical university www.politeh.lv--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--