RTU Daugavpils
Par mums
Abiturientiem
Bibliotēka
E-bibliotēka
Nodarbību saraksts
Konferences
Kursi
 Projekti
Krustiņi un nullītes
 RTU
Galvenā lapa
ORTUS
DF RTU E-pasts
 Acadēmiskais tikls
Ieeja
Noteikumi    Katalogi    Darba laiks    Adrese   


KATALOGI UN DATU BĀZES

Elektroniskais katalogs
8 Latvijas bibliotēku Kopkatalogs http://www.linc.lv/ tiek veidots no 2001.g. decembra. Tajā apvienoti 7 bibliotēku - RTU Zinātniskās bibliotēkas, Latvijas Universitātes bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālās bibliotēkas, Patentu tehniskās bibliotēkas, Rīgas Strādina universitātes bibliotēkas, Medicīnas Zinātniskās bibliotēkas un Latvijas Policijas akadēmijas fundamentālā bibliotēkas elektroniskie katalogi.
Ir iespējams meklēt literatūru astoņu bibliotēku kopkatalogā - LNC04 datu bāzē vai katras atsevišķas bibliotēkas Elektroniskajā katalogā. Lai izvēlētos konkrētas bibliotēkas katalogu, piemēram, RTU Zinātniskās bibliotēkas Elektronisko katalogu, lietotājam jāuzklikšķina uz augšējas rindas nosaukuma "Datu bāzes".
Informācijas meklēšanā jāizmanto kreisā rāmja izvēlne "Meklēšana" vai "Pārlūkošana".
Elektroniskais katalogs pieejams visiem Interneta lietotājiem bez paroles.
Kartīšu katalogi
Tika veidoti līdz 1994.g

Alfabētiskais katalogs
Sistemātiskais katalogs

Sākot ar 1994.g., kartīšu katalogos netiek atspoguļota Elektroniskajā katalogā ievadītā jaunsaņemtā literatūra.
Datu bāzes
• Datu bāzes literatūras meklēšanai Interneta:
LETA – Latvijas nacionālo ziņu aģentūras datu bāze
NAIS - datu bāze satur pilnu Latvijas normatīvo aktu kopumu.
EBSKO – kuras aptver datorzinātnes, dabas zinātnes, inženierzinātņu, ekonomikas, biznesa, u.c. nozaru periodiku.
ENGINEERING VILLAGE 2 – izveidota, lai sekmētu inženieru, inženierzinātņu studentu, informācijas zinātņu speciālistu un zinātnieku pētniecības darbu.
RUBRICON – (www.rubricon.com) – datu bāzē ir pieejami 60 enciklopēdiju, vārdnīcu un rokasgrāmatu pilnie teksti krievu valodā.
ScienceDirect – (www.sciencedirect.com) – ir viena no pasaulē lielākajām zinātnisko, tehnisko un medicīnas rakstu datu bāzēm, kas aptver vairāk kā 1700 žurnālu pilnus tekstus.
LETONIKA – ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kuras galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju.
EBRARY – datubāzē ir iespēja lasīt zinātniskās grāmatas elektroniskā formā.
SPRINGERLINK – piedāvā pilnu tekstu datu bāzi inženierzinātnēs, datorzinātnēs, ekonomikā, fizikā, matemātikā u humanitārajās zinātnēs.
WORLD SCIENTIFIC WSPC – Tiešsaistē pieejami pilnteksta raksti no vairāk nekā 150 žurnāliem un e-grāmatas dažādās zinātņu nozares, ietverot ķīmiju, matemātiku, medicīnu, fiziku, datorzinātni, ekonomiku, bankas un finanses, biznesa vadību, inženierzinātnes, vides zinātnes.
• CD-ROM datu bāzes
• RTU mācību spēku publicēto darbu elektroniskā datu bāze
Informācija par jaunsanemto literatūru
tiek atspoguļota ikmēneša jaunumu biļetenā un RTU Zinātniskās bibliotēkas WWW lapā (http://www.rtu.lv/www_zb/)


--==! Created by : Vadim Andrijevsky !==--